Wees welkom op de website van Marga van Wiggen

 

Deze site laat u een paar van de dingen zien waarin ik professioneel actief ben:

 • onafhankelijk klachtenfunctionaris / bemiddelaar (Wiggenderwijs)
 • onafhankelijk voorzitter klachtencommissie (Wiggenderwijs)
 • onafhankelijk calamiteitenonderzoeker (Wiggenderwijs)
 • beelden in hout en steen (Beelden van Marga)
 

Er komt mogelijk meer maar deze dingen zijn nu het belangrijkst .

 

Wiggenderwijs: onafhankelijke klachtbemiddeling in de zorg

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Klachten verdwijnen niet door er langsheen te kijken. Klachten moeten worden behandeld, snel en goed.

Is een klacht een gratis advies? Zeker wel: uw klant is teleurgesteld in zijn verwachtingen, kan dat prima uitleggen en vertelt er meestal ook nog bij wat beter had gekund.

Geeft een klacht een negatief beeld van uw organisatie? Zeker niet, onderzoek wijst uit dat een klager waarvan de klacht goed wordt behandeld positiever is over de organisatie dan iemand die geen klacht had. Dit geldt zelfs als de klager geen gelijk kreeg ...

 
 
Visie op klachtbehandeling

Ik zie klachtbemiddeling als méér dan alleen maar voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat er allereerst om het probleem zo goed mogelijk uit de wereld te helpen; betrokkenen bij te staan hun vastgelopen relatie vlot te trekken of waardig te beëindigen.

Vervolgens is het zaak het signaal, dat de klacht immers óók was, te beoordelen op bruikbaarheid voor verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Deze twee dingen, probleemoplossing en kwaliteitsverbetering, zijn voor mij de drijfveer in mijn werk. Niets is leuker dan iets (helpen) bouwen dat werkt.

Ik ben ...
 • Onafhankelijk en onpartijdig, ik volg in mijn werk de beroepscode van de VKIG.
 • Respectvol naar beide kanten.
 • Doelgericht: oplossing concreet probleem en verbetering van de kwaliteit van de zorg.
 • Duidelijk, eerlijk en betrouwbaar.
 • Creatief, geduldig en een doorzetter.
 • Flexibel (inzetbaar).
 • Iemand die zichzelf prima alleen kan redden en ook goed kan samenwerken.
 • Iemand die gedijt op afwisseling.
 • Leergierig.
 
Wat kan ik voor u doen?
 • Klachtbehandeling als u een klacht heeft gekregen, die goed af wilt handelen en zelf geen klachtenfunctionaris ter beschikking heeft.
 • Ondersteuning bieden bij een werkachterstand of bijvoorbeeld tijdelijke afwezigheid van uw klachtenfunctionaris.
 • Bemiddeling als een klacht onverhoopt toch bij de klachtencommissie terecht is gekomen.
 • Meedenken over hoe klachtbehandeling is ingebed in en bijdraagt aan kwaliteitsbeleid.
 • Ondersteuning bij (jaar)verslaglegging klachtbehandeling.


Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact op via het formulier onderaan deze pagina. Dan kunnen we kijken of ik iets voor u kan betekenen.

 

Wiggenderwijs: onafhankelijk voorzitter klachtencommissie in de zorg

Als klachtbemiddeling volgens de klager niet tot (voldoende) resultaat leidt kan hij of zij de klacht soms voorleggen aan de klachtencommissie, Dit kan een eigen commissie van de zorgaanbieder zijn of een externe commissie waar de zorgaanbieder zich bij aangesloten heeft.

De ene klachtencommissie geeft een bindend oordeel over de klacht, of deze gegrond is of niet; de andere klachtencommissie geeft het oordeel in de vorm van een advies aan de zorgaanbieder. Soms kan een klachtencommissie een schadevergoeding vaststellen. Welke vorm de klachtencommissie ook gebruikt, deskundigheid en onafhankelijkheid zijn van groot belang. Daarnaast is het belangrijk dat de commissie vlot werkt.

 
 
Ik ben ...
 • Onafhankelijk en onpartijdig.
 • Respectvol naar beide kanten.
 • Deskundig.
 • Doelgericht, duidelijk en betrouwbaar.
 • Flexibel (inzetbaar).
 
Wat kan ik voor u doen?
 • Leiden van het proces van klachtbehandeling door een klachtencommissie, van de ontvangst van de klacht tot en met het schrijven van de beslissing.
 • Bemiddeling ter zitting (een enkele keer blijkt dat mogelijk).


Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact op via het formulier onderaan deze pagina. Dan kunnen we kijken of ik iets voor u kan betekenen.

 

Wiggenderwijs: onafhankelijk calamiteitenonderzoek

Een calamiteit in de zorg is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of ernstige schade voor een cliënt heeft geleid.

Een calamiteit moet worden gemeld (bij de IGJ) en onderzocht. Het doel van een calamiteitenonderzoek is om te leren wat verkeerd is gegaan en verbeteringen in het proces aan te brengen, zodat soortgelijke fouten in de toekomst voorkomen worden. Hierbij is het van belang om de inbreng van alle partijen te borgen, zoals de betrokken medewerkers, de cliënt of patiënt zelf (indien mogelijk) en zijn of haar familie. Het onderzoek moet gedegen zijn, professioneel en objectief. Het rapport moet duidelijk zijn in de reconstructie van wat er is voorgevallen en de lering die daaruit wordt getrokken.

 
 
Ik ben ...
 • Onafhankelijk en onpartijdig.
 • Deskundig: ik ben geschoold als onafhankelijk voorzitter van een calamiteiten(onderzoeks)commissie en heb ervaring in de ouderenzorg, ziekenhuiszorg en met geweld in de zorgrelatie.
 • Respectvol naar alle betrokkenen.
 • Doelgericht.
 • Grondig, duidelijk en betrouwbaar.
 • Flexibel (inzetbaar).
 
Wat kan ik voor u doen?
 • Leiden van het proces van calamiteitenonderzoek door een calamiteiten(onderzoeks)commissie (voorzitten van de commissie).
 • Ondersteunen bij het proces van calamiteitenonderzoek door een calamiteiten(onderzoeks)commissie (secretaris van de commissie).


Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact op via het formulier onderaan deze pagina. Dan kunnen we kijken of ik iets voor u kan betekenen.

 
 

Beelden van Marga in hout en steen

Ergens halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw ben ik begonnen met het bewerken van gevonden stukken hout. Zonder vooropgesteld doel, of het moet zijn dat ik het eigene van het stuk dat ik had gevonden zo goed mogelijk probeer te vinden en naar voren te halen. Soms ligt het voor de hand wat ik zal doen omdat het hout een karakter of een duidelijke uitstraling heeft. Soms is het beginstuk min of meer anoniem en ontstaat er al werkend een sprekend beeld. En soms kan ik er echt niets van maken.

 
Foto gereedschap
 

Later ben ik ook in steen gaan werken. Ik werk in steen min of meer op dezelfde manier als in hout: karakter en schoonheid van wat er al is naar voren halen.

Ik werk alleen met handgereedschap (behalve het boren van een gat als een beeld op een pin moet staan).

Mijn vrije werk staat in de beeldengalerij. Ik werk ook in opdracht. Opdrachten zijn doorgaans niet figuratief. Meer weten? Het contactformulier onderaan de pagina is te gebruiken als startpunt voor overleg.

Of kom mij en een deel van mijn werk in levenden lijve zien op kunstmarkten of -routes (klik door naar de agenda).

 
 
Stel uw vraag